Во Младинскиот Културен Центар во Скопје во среда во 20 часот ќе се отвори архитектонската изложба „Бесконечна соба“. На изложбата ќе бидат претставени пет архитектонски проекти пријавени на меѓународни конкурси во Скопје, Варна и Загреб, работени во периодот помеѓу 2013 и 2018 година.

Оваа современа архитектонска поставка ја симулира силната врска помеѓу архитектот и местото на создавање, актуализирајќи ги прашањата за неговата улога во општеството. Петте проекти претставуваат идеи и размислувања на архитектите за можните начини на делување во преостанатите празнини во еден современ град.Појдовна точка при конципирањето на изложбата е собата како симбол на бесконечната творечката слобода. Собата претставува тежиште на креативна енергија на авторите и креативен вакуум низ кој се испреплетуваат петте проекти. Творејќи во овој простор авторите ја омекнуваат границата помеѓу архитектонската мечта и неизбежното секојдневие. Интимната врска меѓу авторот и собата претставува прибежиште, место на инспирацијa, поттик за систематичност, дисциплина и љубопитно  истражување.

Проектите се работени од тимови составени од осум млади автори: Бранислава Ѓорѓевиќ Атанасовска, Елена Пазарџиевска, Нина Карангелеска Тодоровска, Марија Димитриевска, Силвија Шалева, Стефан Тодоровски, Биљана Смилеска и Никола Кунгуловски.

Изложбата ќе може да се погледне до 21 јуни во Денсинг салата на МКЦ.