Таленти
March 5, 2018

Моника Танушевска и Оливера Стојановска: Бродови на суво – интервенции покрај Вардар во Скопје

Темата „Бродови на суво: пунктуелни интервенции покрај реката Вардар во подрачјето на Скопје“ беше една…
Read More
Таленти
March 1, 2018

Елмедина Хасани: Студентски проект за хотел во Пештани

Студентска идеја за современ хотел во Пештани со поглед кон Охридско езеро.
Read More
Таленти
February 28, 2018

Христина Мијалчева и Синиша Павловски: Конкурсен труд за нов лик за цементарница УСЈЕ

Наградено студентско решение на конкурсот за интервенција на фасадата на фабриката УСЈЕ во Скопје.
Read More
Таленти
February 27, 2018

Влера Тачи и Дритон Алити: Студентски проект за хотел во Пештани

Идеја на студенти од Архитектонскиот факултет за хотел во Охрид.
Read More
АрхитектураТаленти
February 26, 2018

Маја Петковска: Визија за преобразба на стара куќа во маалски културно-социјален центар и нов тип на домување

Магистерска теза на тема социјално ангажирана архитектура преку конкретен пример за куќа од 50-тите во…
Read More
Таленти
February 22, 2018

Теодора Василева: Студентски проект за средно училиште во Крушево

Награден студентски проект од Архитектонскиот факултет за образовна установа во Крушево.
Read More
Таленти
February 21, 2018

Борис Дамјаноски и Милка Гогол: Студентски проект за хотел во Пештани

Проект на студенти по архитектура за нов современ хотел во Пештани
Read More
Таленти
February 20, 2018

Лора Деари и Егзон Халити: Студентско решение за нов пазар во Ресен

Студентско решение за нов лик за пазарот во Ресен.
Read More
Таленти
February 19, 2018

Јосиф Николовски: Студентски проект за ревитализација на железничката станица во Скопје

Студентски предлог за колоритна интервенција на железничката станица.
Read More
Таленти
February 16, 2018

Јордан Лазороски и Љубица Бојаџиева: Креативна станбена зграда во Скопје

Креативен студентски проект за станбена зграда на просторот на фабрика „Треска“ во Скопје.
Read More