Таленти
February 19, 2018

Јосиф Николовски: Студентски проект за ревитализација на железничката станица во Скопје

Студентски предлог за колоритна интервенција на железничката станица.
Read More
Таленти
February 16, 2018

Јордан Лазороски и Љубица Бојаџиева: Креативна станбена зграда во Скопје

Креативен студентски проект за станбена зграда на просторот на фабрика „Треска“ во Скопје.
Read More
Дизајн
February 16, 2018

#СМОГЈЕ: Конкурс за дизајн на постер на тема загадувањето во Скопје

Графичките дизајнери во „борба“ против скопскиот смог.
Read More
Таленти
February 15, 2018

Хазра Мерџани и Кренаре Ологу: Kултурен комплекс во индустрискиот простор на фабриката „11 Октомври“

Студентско решение за трансформација на стара фабрика во нов културен простор во Скопје.
Read More
Таленти
February 14, 2018

Лугано под архитектонска лупа

Живописниот град Лугано со својата прекрасна природа, интересна архитектура и спој на медитеранско-швајцарскиот шарм е…
Read More
Таленти
February 13, 2018

Марија Петрова и Александра Наумовска: Студентски проект за хотел во Пештани

Студентски проект за проектирање хотел во Пештани.
Read More
Таленти
February 12, 2018

Фјола Саити: Пренамена на фабриката „11 Октомври“ во нов културен простор за Скопје

Студентски проект за архитектонска и програмска пренамена на индустриски простор во Скопје
Read More
Архитектура
February 10, 2018

Повик за учество на работилница за млади архитекти и дизајнери во Либан

Меѓународната платформа за млади архитекти и дизајнери “Meeting of Design Students” од 27.07 до 11.08…
Read More
Таленти
February 9, 2018

Никола Момироски и Никола Ѓоргоски: Студентски проект за станбена зграда во Скопје

Студентски проект на тема интегрирано домување и повеќесемејна станбена зграда на место на фабриката Треска.
Read More
Таленти
February 8, 2018

Конкурсен труд за обнова на фасадата на силосите на цементарница УСЈЕ

Конкурсен труд за фасадна обнова на цементарницата УСЈЕ.
Read More